محل تبلیغات شما

جزوه آنالیز حقیقی دکتر رویین

سرفصل ها

فصل اول

مفهوم اندازه پذیری

 • $\sigma $-جبر بورل
 • اندازه خارجی
 • اندازه لبگ بر خط حقیقی
 • حدود بالایی و پایینی
 • توابع ساده
 • حساب در $[۰, \infty ]$
 • انتگرالگیری از توابع نامنفی و اندازه پذیری
 • انتگرالگیری از توابع مختلط
 • مفهوم تقریبا همه جا
 • تعمیم اندازه
 • توسیع مفهموم اندازه پذیری

فصل دوم

اندازه های بورل مثبت

 • فضاهای برداری
 • مقدمات توپولوژیک
 • توابع نیم پیوسته
 • قضیه نمایش ریس
 • اندازه لبگ بر $\mathbb{R}^k$

جزوه آنالیز حقیقی دکتر رویین

سرفصل ها

فصل اول

مفهوم اندازه پذیری

 • $\sigma $-جبر بورل
 • اندازه خارجی
 • اندازه لبگ بر خط حقیقی
 • حدود بالایی و پایینی
 • توابع ساده
 • حساب در $[۰, \infty ]$
 • انتگرالگیری از توابع نامنفی و اندازه پذیری
 • انتگرالگیری از توابع مختلط
 • مفهوم تقریبا همه جا
 • تعمیم اندازه
 • توسیع مفهموم اندازه پذیری

فصل دوم

اندازه های بورل مثبت

 • فضاهای برداری
 • مقدمات توپولوژیک
 • توابع نیم پیوسته
 • قضیه نمایش ریس
 • اندازه لبگ بر $\mathbb{R}^k$

لینک دانلود

کتاب برگزیده تشریح مسائل آنالیز حقیقی

کتاب نظریه اعداد دکتر دقیق

کتاب نظریه اعداد دکتر دقیق

اندازه ,توابع ,پذیری ,حقیقی ,انتگرالگیری ,لبگ ,اندازه پذیری ,اندازه لبگ ,از توابع ,انتگرالگیری از ,لبگ بر ,جزوه آنالیز حقیقی ,توسیع مفهموم اندازه ,اندازه توسیع مفهموم ,مفهموم اندازه پذیری

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی